Cíle

Okolo je nezisková organizace pořádající volnočasové aktivity. Cílovou skupinou jsou lidé s tělesným handicapem, zejména po úrazu páteře a míchy.

Cíle:

  • poskytovat osobám tělesně znevýhodněným adaptované aktivity v závislosti na jejich fyzickém stavu
    • zážitkové akce pro rozvoj osobnosti
    • sportovně-rekreační aktivity
  • integrace osob s tělesným postižením do společnosti
  • získávání osobních zkušeností s osobami na vozíku lidmi bez handicapu

Akce pořádané občanským sdružením se snaží zaměřit na integraci lidí na vozíku. Nabízí jim další možnosti jak trávit svůj čas. Zaměřujeme se také na integraci lidí bez tělesného handicapu, kteří prostřednictvím našich akcí získávají vědomí o tom, jak přistupovat k lidem na vozíku a jaké jsou jejich potřeby, což zároveň plní funkci preventivních programů vzniku podobných úrazů v životě člověka. Zároveň lidé bez handicapu zjišťují, že lidé na vozíku, jsou úplně „normální“ a mají stejné problémy jako všichni ostatní. Důležitá je ovšem potřeba přizpůsobeného prostředí pro lidi na vozíku tak, aby se mohli pohybovat a fungovat ve společnosti. Nedostatek bezbariérových objektů v České republice podstatně zužuje možnosti aktivit vozíčkářů a pořádání podobných akcí.

© 2021 os.Okolo, vyrobilo webdesign studio Nandu